Tanszéki kutatócsoportok

SZTE Ifjúságkutató csoport

A kutatócsoport a kétezres évek elejétől végez ifjúságkutatásokat, elemzéseket. A csoport
elméleti (Ifjúsági korszakváltás) és alkalmazott ifjúságügyi kutatásokat egyaránt folytat. Ez
utóbbi körbe tartoznak a piaci és a szakmapolitikai döntéselőkészítést, illetve az
ifjúságpolitikai tervezést megalapozó kutatások. A csoport vezetője: Jancsák Csaba, tagjai:
Kiss Mária Rita, Krémer András, Nagy Gábor Dániel, Laki Ildikó, Sánta Tamás. Bővebben... A
kutatócsoprt publikációi elérhetők a Belvedere könyvkiadó honlapján.

SZTE Oral history kutatócsoport

A csoport 2000-től folytat kutatásokat a mikrotörténelem, a narratív történetformák, valamint
a személyes és elbeszélt történelem tárgyában. A kutatási eredmények a 2001-ben indított
Szemtanú című könyvsorozatban (ISSN 1587-2963), és az MTA SZAB Szociológiai
munkabizottság kötetei (ISSN: 2061-2621) című könyvsorozatban jelennek meg. A csoport
vezetője: Jancsák Csaba, tagjai Pászka Imre és Kiss Gábor Ferenc. Bővebben...

Állampolgári nevelés kutatócsoport

Állampolgári nevelés kutatócsoportunk legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy az
oktatás különböző szintjein képviselje a cselekvő állampolgári mentalitáskultúra
oktatásban való fejlesztésének ügyét. A csoport tagjai állampolgári
kompetenciafejlesztő tréningeket tartanak, illetve gyűjtik és fejlesztik és terjesztik a jó
gyakorlatokat. A csoport vezetője: Kiss Mária Rita. A csoport működéséhez köthető
publikációk elérhetők itt és itt . A kutatócsoport eredményei alapján
született az Állampolgári nevelés és kompetenciafejlesztés az általános és középiskolában
(XA0021-Állnevkomp) szabadon választható egyetemi tantárgy, az Állampolgári ismeretek
pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak (4 félév) és az
Állampolgári ismeretek és kompetenciák fejlesztése az iskolában pedagógustovábbképzés (30 óra).

Szociálpolitikai gondolkodás története kutatócsoport

A kutatócsoportot SZTE EFOP 3-5-2-17-2017-00003 számú projekt hívta életre.
Tagjai az SZTE szociálpolitika MA képzésének oktatói. A XIX.-XX. századi szociális kérdés
alakulását társadalomtörténeti, társadalompolitikai és szociálpolitikai szempontból vizsgálják.
Kutatásaik kiindulópontja, hogy a társadalmi folyamatok, a politikai elit problémaérzékelése, a
rendelkezésre álló reálpolitikai mozgástér, a gazdasági viszonyok, a nemzetközi folyamatok és
szakmai racionalitás közösen alakítják egy társadalom mindenkori szociális kihívására adott
válaszait.. A kutatócsoport vezetője: Kiss Mária Rita, tagjai Olasz Lajos és Cora Zoltán. A csoport
működéséhez köthető publikációk elérhetők itt és itt

Közösségi Értékek Kutatócsoport (KÉK)

A Közösségi Értékek Kutatócsoport a tágan értelmezett közösségek kérdéseivel foglalkozik.
Teret ad a tárgykörbe tartozó tudományos és elméleti kérdések feldolgozásának, illetve a
kutatási és személyes tapasztalatok közös értelmezésének. Ebben az értelemben tehát
közösségi folyamatok megértéséről, és segítésének, fejlesztésének lehetőségeiről
gondolkodunk. Másik csoportalkotó tényezőnek a munkamódot tekinthetjük. Eseményeink,
programjaink olyan közösségi munka keretei között történnek, melyben arra építünk, hogy a
teremtő gondolatok leggyakrabban sajátos dialógusok eredményei. Ebben a dialógusban
nincsenek kitüntetett rangok, megkérdőjelezhetetlen kinyilatkoztatások, de vannak kétkedő
kérdések, viták, ezek által inspirált érvelések, a gondolatokban korrekciók, megerősítések,
újabb felmerülő kérdések. A csoport vezetője: Krémer András.

Emberi Erőforrás Tanulmányok Kutatócsoport

A 2019-ben létrejött Emberi Erőforrás Tanulmányok Kutatócsoport tudományos eseményeket szervez, kutatásokat folytat és eredményeit hazai szakperiodikákban publikálja. A csoport vezetője: Miklós Péter.

 

 

Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram