Kutatótáboraink

Jánoshalmi kutatótáboraink (2013, 2014, 2015)

Tanszékünk 3 alkalommal szervezett kutatótáborokat Jánoshalmán az akkor éppen képzési folyamatban lévő hallgatóink számára.

2013. júliusában., valamint 2014. augusztusában az MTA TK Gyerekesély kutatócsoportjával zt (http://gyerekesely.tk.mta.hu/) együttműködésben vettünk részt a jánoshalmi kistérség Gyermekesély Programirodájának az „Együtt egymásért a gyermekszegénység ellen” programjának megvalósításában. A 2013-as kutatótáborban  4 településen (Jánoshalma, Mélykút, Kéleshalom, Borota) kérdőíves kutatás keretében mértük fel a gyermekeket nevelő helyi családok szükségleteit, a  kistérségben zajló gyerekesély program lehetséges továbbfejlesztési irányait. A 2014-es kutatótáborban már a program befejezése után a hatásvizsgálathoz szükséges adatfelvételt végeztük el.  A kérdőíveket a Magyar Tudományos Akadémia Gyermekesély kutatócsoportja állította össze, hallgatóink az általuk meghatározott minta alapján önkéntes munka keretében kérdezőbiztosi teendőket láttak el.   (V.ö. A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjaik helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérése 2013 Polonyi Gábor MTA TK Budapest 2013.)

Jánoshalma

A harmadik jánoshalmi kutatótáborra 2015 őszén került sor a „Hátrányos helyzetű csoportok integrációja és reintegrációja a felsőoktatás eszközrendszerével Jánoshalmán” c. tanszéki projekt (TÁMOP 4.2.1/d-14/1/KONV) oktatási modulja keretében. A kutatás célja ekkor az volt, hogy hallgatóinkkal közösen feltérképezzük a település hátrányos helyzetű csoportjainak életkörülményeit, jövedelmi helyzetét, képzettségi szintjét, jövőképét, különös tekintettel a fiatalok helyzetére és szükségleteire.  Hallgatóink kutatási eredményeiket a JGYPK kari TDK rendezvényén, a Kutató Hallgatók Éjszakáján adták elő 2015-ben.

Jánoshalma

Túl azon, hogy a kutatótáborokban a hallgatók új típusú szakmai kihívásokkal nézhettek szembe, alkalmuk volt arra is, hogy egy általuk korábban nem ismert szociokulturális környezetben végezzenek társadalomtudományi megfigyeléseket, szerezzenek tapasztalatokat, létesítsenek új kapcsolatokat. Lehetőségük nyílt a képzések során elsajátított kutatásmódszertani ismereteik gyakorlatban való hasznosítására, az elméleti és gyakorlat közötti különbségek megtapasztalására, kutatói kompetenciáik fejlesztésére. A hallgatókat motiválta, hogy képzésük keretében társadalmi szempontból is hasznos munkát végeztek, és ezzel hozzájárulhattak valóban fontos problémák megoldási lehetőségeinek feltárásához.

Jánoshalma

Baks, kutatótábor (2016)

Baks településen helyi integrációs program kezdődött, amikor a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium kutatási programot tervezett az ország más roma szakkollégiumainak hallgatóival. A két folyamat egy speciális lehetőséget teremtett, hogy olyan program induljon, mely egyszerre szolgál kutatási eredményekkel egy valós, „éles” települési fejlesztési program számára, s ugyanakkor gyakorlati kutatási tapasztalatokkal gazdagítsa a hallgatókat.

A kutatási program, szakmai irányítására, vezetésére az SZTE Alkalmazott Társadalomtudományi Tanszéket kérték fel, s a kutatótábor résztvevői kibővültek szegedi hallgatókkal, akik részben a tanszéken, részben más egyetemi szakokon tanultak. Ezzel a csapattal két kutatótábort szerveztünk, az első táborban előkutatást végeztünk kvalitatív módszerekkel, a másodikban kvantitatív, kérdőíves kutatással dolgoztuk fel a település integrációs kérdéseit, s a települési program lehetőségeit. A két kutatótábor végeztével visszajelzést adtunk a település vezetésének és a program szakértőinek, s tudományos workshop keretében dolgoztuk fel tapasztalatainkat.

Túl azon, hogy a két tábor ideje alatt nagyon jó hangulatban tapasztaltuk meg a közös terepmunka varázsát, a felgyűlt anyagból TDK dolgozatok, szakdolgozatba beépíthető tartalmak, előadói tapasztalatok születtek.

Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram