Ifjúsági tanulmányok szakirányú továbbképzés

Ifjúsági tanulmányok szakirányú továbbképzés

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik hatékonyan képesek közreműködni és szakmailag segíteni a civil és az állami szféra ifjúsággal kapcsolatos tevékenységét, feladatait. A képzésben részt vevők felkészülnek az ifjúságot érintő társadalmi és gazdasági folyamatok megismerésére, értelmezésére, a változások követésére. Inter- és multidiszciplináris ismereteket szereznek az ifjúság, mint speciális és differenciált társadalmi réteg értékvilágáról, értékbeállítódásáról. A megszerzett integrált tudás, valamint a szakmák és ágazatok közötti tájékozottság segítségével és alkalmazásával mozgósítani képesek szellemi és anyagi-fizikai erőket az ifjúság aktivitásának, lehetőségeinek, sikeres életútjának megteremtéséhez.

A felvétel feltételei:
Egyetemi, vagy főiskolai, vagy alapképzésben szerzett diploma, amelyhez a képzés során szakirányú végzettség szerezhető.

A képzést olyan az ifjúságügy területén dolgozó szakembereknek (állami, önkormányzati, civil és politikai szervezetek tagjainak és vezetőinek, tanároknak, pedagógusoknak), illetve olyan diplomás értelmiségieknek ajánljuk, akik az alapdiplomájuk mellé e területről szakértői szintű ismereteket szándékoznak felhasználni és ezt a tudást „ifjúságügyi szakértő” oklevéllel is igazolni szeretnék. Ajánljuk továbbá a képzést azoknak, akik az ifjúságnak szolgáltató tevékenységet folytatnak (olyan vállalkozások, akik célközönségét a fiatalok alkotják), vagy az ifjúság világát, mint célközönséget megismerni kívánó munkát végeznek, vagy tervezik azt (marketingesek, PR-munkatársak, médiamunkások, és más, bölcsész vagy társadalomtudományi diplomával rendelkező értelmiségiek).

Az oklevélben szereplő szakirányú képzettség megnevezése:

Ifjúsági elemző, tervező és tanácsadó

A képzés tartalma:

 • ifjúságpszichológia,
 • a meggyőzés és befolyásolás pszichológiája,
 • a nonprofit szervezetek működése,
 •  gazdasági szféra és az ifjúság,
 • az ifjúság munkaerő-piaci sajátosságai,
 • pályaorientáció, ifjúságszociológia,
 • ifjúság és globalizáció,
 • ifjúsági projektek,
 • ifjúságpolitika,
 • civilszervezeti szerepvállalás az ifjúsági szférában,
 • az ifjúság és a reklám,
 • az ifjúság a filmművészetben,
 • az ifjúságkutatás elméleti és módszertani kérdései,
 • forrásteremtés,
 • forrásszervezés és projectmenedzsment,
 • ifjúsági önkormányzatok és ifjúsági referensi rendszer Magyarországon,
 • konfliktuskezelési és megoldási stratégiák,
 • érdekegyeztetés,
 • érdekvédelem

Képzési idő: 4 félév, 120 kredit

Elhelyezkedési lehetőség:
Önkormányzatoknál, ifjúsági civil szervezeteknél ifjúsági szolgáltatóknál, az ifjúságpolitika különböző területein.

Finanszírozási forma: költségtérítéses

 

Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram