Emberi erőforrás tanácsadó MA

 

Az Emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szak olyan szakembereket képez, akik humán és gazdasági ismereteik, valamint kialakult interdiszciplináris szemléletük birtokában képesek a szervezetek, a munka, a munkavállalás és a képzés világában részletes analízisre, átfogó és speciális összefüggések megfogalmazására, a tanácsadó és értékelő tevékenységre. Adott munkahely különböző szakmai elvárásainak megfelelően használják fel szakmai tudásukat, támogatják a munkaerő-gazdálkodás és az oktatás makroszintű folyamatait; képesek a speciális szakmai problémák azonosítására és a megoldáshoz szükséges gyakorlati feladatok megfogalmazására. Segítik az egyéneket pályatervezési döntéseik meghozatalában, tanácsadási tevékenységüket meghatározza a munkaerő-piaci és szervezeti folyamatok ismerete.

 

Végzettségi szint:

mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)

 

Szakképzettség:

Okleveles emberi erőforrás tanácsadó (Human Resource Counsellor)

 

Képzési idő: 4 félév

 

A képzés felépítésének szakmai jellemzői:

 1. általános kompetenciákat fejlesztő, a képzést alapozó ismeretek 15 kredit,
 2. pszichológiai ismeretek 15 kredit,
 3. menedzsmentismeretek 16 kredit,
 4. társadalmi ismeretek 15 kredit,
 5. tanácsadási ismeretek 15 kredit,
 6. közgazdasági ismeretek 6 kredit,
 7. felnőttképzési ismeretek 5 kredit,
 8. Szabadon választható tárgyak 10 kredit,
 9. Szakmai gyakorlat (I-III) 13 kredit,
 10. Szakdolgozat 10 kredit.

 

A képzés módszertani szemlélete a megszerzett elméleti tudás készségszintű alkalmazásának megalapozására fekteti a hangsúlyt. A hallgatói feladatmegoldások során szerezhető jártasság kialakítását és a szükséges kompetenciák fejlesztését minden tantárgy kiemelten kezeli. A képzés során a kompetenciafejlesztést tréning jellegű foglalkozások is támogatják. A hallgatók három egységből álló (30, 30, és 110 órás) szakmai gyakorlat során az ismereteket jártasságokká és készségekké fejleszthetik.

 

A képzésre azokat várjuk, akik

 • érdeklődnek a munkaerő-piaci és foglalkoztatáspolitikai folyamatok iránt,
 • nyitottak komplex összefüggések megértésére,
 • el kívánnak mélyülni a tervezéshez, a fejlesztéshez, az elemzéshez és a tanácsadáshoz szükséges főbb módszerekben,
 • szakemberként agilis, értéktelített és gondoskodó szervezeti kultúra kialakításával kívánnak foglalkozni,
 • elkötelezettek abban, hogy hozzájáruljanak felmerülő problémák megoldásához,
 • kollaboratív tanulási-tanítási környezetben kívánnak ismereteket szerezni,
 • az ismereteket szakmai gyakorlatokon kívánják alkalmazni és jártasságot szerezni,
 • a cégek és szervezetek legértékesebb vagyonával a „humán tőkével” kívánnak foglalkozni.

 

Elhelyezkedési lehetőség:

HR, személyzeti, vagy munkaügyi osztályokon a forprofit szférában működő multinacionális cégeknél, hazai nagy- és középvállalatoknál, illetve kisebb vállalkozásoknál, az államigazgatásban, önkormányzatoknál, munkaügyi központokban, nonprofit szervezeteknél, munkaközvetítő irodákban továbbá munkaerő kölcsönzéssel foglalkozó szervezeteknél, fiatalok pályaorientációjával vagy felnőttek munkavállalási tanácsadásával foglalkozó szervezeteknél tanácsadási és pályaválasztási munkakörben, munkavállalók toborzásában vagy kiválasztásában szerepet vállaló fejvadász vagy tanácsadó cégeknél. A mesterszintű diploma középvezetői, vezetői munkakörök betöltésére is lehetőséget nyújt.

 

Belépési feltétel:

az emberi erőforrások, az andragógia, a közösségszervező a pedagógia, a pszichológia, a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szak, továbbá a művelődésszervező, a személyügyi szervező, a munkavállalási tanácsadó, valamint a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai. Jelentkezhetnek továbbá mindazok, akik korábbi bármely alap, mester, vagy főiskolai szakon legalább 15 bölcsész és társadalomtudományi kredittel rendelkeznek és vállalják, hogy további 15 kreditet a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint a szakos képzéssel párhuzamosan megszereznek.

 

Finanszírozási forma: Államilag támogatott és költségtérítéses

 

Idegennyelvi követelmény:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram