Tanszékünk oktatóinak könyvbemutatója

Újabb kötetekkel gyarapodott tanszékünk oktatóinak publikációs listája. A 2021. szeptember 2–23. között megrendezésre került 92. ünnepi könyvhét szegedi programsorozata keretében mutatták be CORA ZOLTÁN – KISS MÁRIA RITA – OLASZ LAJOS kétkötetes munkáját.

2021. szeptember 13-án került sor az MTA Szegedi Területi Bizottság Szociológiai Munkabizottsága és a Belvedere Meridionale Könyvkiadó által szervezett könyvbemutatóra, ahol CORA ZOLTÁN – KISS MÁRIA RITA – OLASZ LAJOS: Fejezetek a magyarországi társadalom és szociálpolitika történetéből I.-II. Tanulmányok a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989) című kötetét és a hozzá tartozó közel ezer oldalas szöveggyűjteményt mutatták be.

 

3_2 Cora-Kiss-Olasz_Fejezetek a magyarországi társadalom és szociálpolitika történetéből

 

A szerzőkkel Kiss Gábor Ferenc (docens, SZTE JGYPK) és Nagy Miklós (ny. docens, SZTE JGYPK) beszélgetett, az est házigazdája a SZAB Szociológiai Munkabizottság részéről Jancsák Csaba volt.

A szerzők egy egységes szemléletbeli keretbe foglalt két kötetes munkát készítettek a 19. és 20. századi magyarországi szociális kérdés témájában. Az első rész egy tanulmánykötet, a második egy szociálpolitikai szöveggyűjtemény. A tanulmánykötet koncepcióját az a felismerés formálta, hogy a mindenkori társadalmi viszonyok és folyamatok a politika számára olyan kihívásokat jelentenek, amelyre mind a kormányzati politikának, mind pedig a politikai gondolkodóknak valamiképp reflektálniuk kell. Ennek tartalma részben a szociális problémaérzékelés, részben pedig a rendelkezésre álló reálpolitikai mozgástér, valamint a gazdasági viszonyok függvénye, mint ahogyan hatnak rá a kor nemzetközi folyamatai is. A pragmatikus megfontolásokon túl a szociális elitstratégiák alakulását befolyásolhatják olyan ideologikus előfeltevéseken alapuló célok, amelyek végső soron – irányzatonként más és más – társadalompolitikai keretbe foglalják a mindenkori törekvéseket. Végül a társadalmi beavatkozások megvalósulását és minőségét a korszakonként változó szociálpolitikai eszköz- és intézményrendszer állapota, továbbá a külföldi minták lehetséges alkalmazása is meghatározza. A kötet felépítése kronologikus és tematikus szempontokat követ. A nagyobb szerkezeti egységeken belül a szerzők által írt egy-egy társadalomtörténeti, társadalompolitikai és szociálpolitikai tanulmány segíti az éppen vizsgált korszak főbb kérdéseiről való tájékozódást.

A kötetek internetes elérhetősége:

Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből I.

Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II.

 

A képen balról jobbra: Kiss Gábor Ferenc, Kiss Mária Rita, Olasz Lajos és Nagy Miklós 

Vissza a hírekhez
Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram