Romaság – Határok nélkül konferencia

Romaság – Határok nélkül címmel zajlott három éves fejlesztés a Kárpát-medencében. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő vezetésével megvalósított projekt oktatási részében partnerként közreműködött az SZTE. A program eredményeit június 23-án mutatták be Szegeden.

A projekt átfogó célja volt a halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – elsősorban romák – felzárkóztatásának elősegítése a Kárpát-medence magyarlakta területein, melyhez társadalmi felzárkózás terén szerzett jó gyakorlatok megosztásán, együttműködések megerősítésén, továbbá társadalmi-gazdasági problémák megoldásán keresztül járult hozzá.

 

Dr. Rétvári Bence - Fotó Kovács Zoltán.jpg

 

A programot és az eredményeket bemutató kétnapos tudományos konferencia Dr. Rétvári Bence miniszterhelyettes (EMMI), Dr. Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár (EMMI), Járóka Lívia az Európai Parlament alelnöke, Dr. Kozma Gábor főigazgató (SZEGEPI) és Monszpart Zsolt az EMET főigazgatójának köszöntője után Böjte Csaba OFM Minden ember, Isten drága remekműve című előadásával kezdődött.

 

Böjte Csaba - Fotó Kovács Zoltán.jpg

 

A Jelenlét programot Győri-Dani Lajos a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ügyvezető alelnöke mutatta be. Ezt követte Dr. habil Jancsák Csaba az SZTE tanszékvezetője a Szegedi Tudományegyetemen megvalósult roma ifjúsági vezetőképző programról szóló előadása, majd a Kutatópont Kft. által folytatott kutatás eredményeit Dr. Székely Levente prezentálta. A plenáris előadások sorát a szakmapolitikai ajánlások ismertetésével Dr. Sölch Gellért helyettes államtitkár (EMMI) zárta. A konferencia második napja szakmai műhelyekkel folytatódott.

 

Győri-Dani Lajos - Fotó Kovács Zoltán.jpg

 

A Szegedi Tudományegyetemen, a résztvevők számára felnőttképzési okirattal zárult roma ifjúsági vezetőképzés az elmúlt tanévben négy modulban történt. A 2020 őszi félévében megtartott két modul a vezetési és forrásteremtési feladatokra, illetve a közéleti kommunikációra, a 2021 tavaszán zajlott két modul a társadalmi és állampolgári ismeretek és kompetenciák fejlesztésére, valamint a roma integráció területére készítette fel a képzés résztvevőit. „A képzés legfontosabb célja a roma közösségek és tagjaik társadalmi felzárkóztatásának kérdéseire helyi, a saját település sajátosságait és lehetőségeit számba venni képes, helyi problémákra reflektáló megoldásokat kidolgozni képes, vezetési, társadalomtudományi, romológiai és pályázatírási  ismeretekkel felvértezett vezetők képzése volt. – mondta el Jancsák Csaba (az SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék vezetője), tehát olyan korszerű kompetenciák fejlesztése és technikák átadása, amelyek segítségével eredményesen támogatható a roma ifjúsági közösségek, informális csoportok és szervezetek fenntarthatósága.”

 

 

Kiss Mária Rita a képzés oktatója, főiskolai docens (SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet) kiemelte: „a képzés specialitása az volt, hogy a roma társadalomismeret, a roma integráció, valamint az állampolgári kompetenciák és mentalitáskultúra kontextusába helyezve, gyakorlatorientált szemléletben tekintse át a vezetés, management, kommunikáció legfontosabb területeit. A szükséges és elégséges elméleti ismeretekre építve, gyakorlatokkal, kooperatív technikák alkalmazásával, tréningekkel támogatta az alapvetően kollaboratív tudásépítésre épülő fejlődést.” A képzés roma integrációs műhelyeit vezető Dr. Kállai Ernő főiskolai tanár (JGYPK ATIKI Romológiai és kisebbségtudományi szakcsoport) elmondta, hogy a képzésben az identitásról az integrációról és roma kultúra elemeiről szóló műhelyek témái megtalálhatók továbbá a szakcsoport más, SZTE hallgatóknak hirdetett képzéseiben, például a Roma integrációs tanulmányok minor képzésben, egyetemi szabadon választható kurzusokban és az ismereteiket mesterszinten folytatni kívánó hallgatóknak a Magyarországon egyedülálló Kisebbségpolitika mesterképzési szakban is.

Vissza a hírekhez
Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram