Lezárult az SZTE Társadalmi Felelősségvállalás Kompetenciaközpont hódmezővásárhelyi kutatótábora

2023. szeptember 26-27-28-án Hódmezővásárhelyen az SZTE különböző szakjain tanuló hallgatók egy innovatív képzési program keretében ismerkedhettek meg a település leginkább kiszolgáltatott helyzetben élő társadalmi csoportjainak életvilágával és gondolkodásmódjával.

 

 

Az Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék oktatói – akik egyben a Társadalmi Felelősségvállalás Kompetenciaközpont munkatársai is – idén immár 5. alkalommal szerveztek kutatótábort az érdeklődő és új oktatásmódszertani megoldásokra nyitott hallgatók számára.  A tábor keretében a kérdőíves kutatás és terepmegfigyelés módszerei segítségével térképeztük fel a Hódmezővásárhelyen önkormányzati bérlakásokban élő szegények helyzetét. Hallgatóink önkéntes kérdezőbiztosi munkájuk során közvetlen kapcsolatba kerülve az érintettekkel saját tapasztalataik alapján új belátásokhoz juthattak a társadalom leginkább kiszolgáltatott csoportjaival kapcsolatban.

A tábor fontos részét jelentette a mentorok hallgatókkal közösen végzett folyamatos műhelymunkája, amelynek során számos gyakorlati kutatásmódszertani kérdés és személyes tapasztalat feldolgozására is sor került. A célcsoport életének mélyebb megértését segítette a Sociopoly társasjáték, amely a szegény családok egy hónapjának viszontagságait reprezentálta, s amelynek során a hallgatók még inkább elmélyülhettek a hátrányos helyzetű csoportok életvilágának részleteiben.

 

 

A résztvevők az SZTE-n folyó szakemberképzés legkülönbözőbb területeiről érkeztek: a pedagógusképzésből, a gyógypedagógus és szociálpedagógus képzésből, de voltak közöttük a politikatudományi stúdiumokat folytatók, a közösségi és civil mesterképzés nappalis és levelező hallgatói, valamint olyanok is, akik a roma integrációs tanulmányok speciális képzésre járnak, vagy a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium hallgatói. A kutatótábor zárásaként  a résztvevőkkel készített fókuszcsoport interjúkból kiderült, hogy – bár szinte minden hallgató más-más szakon tanult – mindenki tudott magával vinni a jövőbeni szakmájával kapcsolatos fontos tapasztalatot és képes volt javaslatokat megfogalmazni az esélyteremtés hatékonyságának növelésére a saját szakterülete számára. A hallgatói visszajelzések arra engednek következtetni, hogy a táborban alkalmazott learning by doing módszertan nemcsak mélyebb és komplexebb tudást, de egyben erős elköteleződést is eredményez a hátrányos helyzet leküzdését szolgáló erőfeszítések terén.

A tábort bemutató kisfilm megtekinthető ide kattintva

Kiss Mária Rita

TFK Kutatótáborok alprogram vezető

Vissza a hírekhez
Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram