Egyetemünk oktatói a XXIII. Országos Neveléstudományi Konferencián

2023.10.26-28. Beszámoló az ONK A történelmi gondolkodás és az állampolgári kompetenciák fejlesztése szimpóziumáról.

Október 26-án Prof. Mark Bray (UNESCO Professor in Comparative Education, The University of Hong) előadásával kezdődött a XXIII. Országos Neveléstudományi Konferencia, melynek A történelmi gondolkodás és az állampolgári kompetenciák fejlesztése című, 28-án megrendezett szimpóziumában egyetemünk három oktatója is közreműködött.

A szimpózium legfőbb célja az volt, hogy az állampolgári kompetenciák fejlesztése tématerületén a tudatos állampolgári mentalitáskultúra dimenzióiban folytatott empirikus kutatások eredményeivel és azok megvitatásával hozzájáruljon a tudásátadás és a kompetenciafejlesztés pedagógiai szemléletének, illetve módszereinek megújulásáról folyó szakmai/tudományos diskurzushoz.

Az Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék docense, Jancsák Csaba előadása alapját jelentő kutatás empirikus forrásait a DÖK-mentortanárok (N=20) és középiskolai 11-12. évfolyamos tanulók (N=300) körében történt fókuszcsoportos interjúk illetve kérdőíves adatfelvétel jelentették. Kutatás eredményei alapján azt állapította meg, hogy a diákönkormányzatok nagy része napjainkban sem a színpad aktoraként sem pedig demokráciaiskolaként nem értelmezhetők, mindez pedig összefüggésben áll a mentortanárok az állampolgári kompetenciák fejlesztésével összefüggő elkötelezettségével és nézeteivel.

A szimpózium második előadásában Balatoni Monika doktorandusz (NKE) a 15-29 éves magyar fiatalok vonatkozásában vizsgálta a kollektív emlékezetet, az enkulturációs folyamatokat és a nemzeti identitást formáló ágenseket. A szerző a kutatás adatok elemzésével amellett érvelt, hogy a szocializációs folyamatok során az értelmező közösségek és a tömegmédia, illetve a virtuális közösségi terek kölcsönhatásában két- és többirányú kapcsolatokon keresztül formálja az identitásokat.

A szimpózium következő előadója Dancs Katinka adjunktus (SZTE BTK Neveléstudományi Tanszék) egy felsőoktatási történettudományi kurzus vonatkozásában létrehozott fejlesztőprogram hatásvizsgálatának eredményeit mutatta be. A kutatás eredményei arra utalnak, hogy a multiperspektivikus szemléletmódot fejlesztő kurzus tevékenységei (az episztemológiai nézetek megvitatása, az azokhoz kapcsolódó önreflexió, valamint a tudományos kutatások módszereinek megismerése és kipróbálása) fejleszti a kritikai gondolkodást.

 

A szimpozium opponense Kiss Gábor Ferenc szakcsoportvezető docens (SZTE JGYPK) volt.

 

Az előadások absztraktjait tartalmazó konferenciakötet letölthető innen:

https://onk2023.ppk.elte.hu/download/onk_absztraktok_VEGSO-10-26.pdf

Vissza a hírekhez
Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram