Tanszékvezetői köszöntő

Kik vagyunk? 

A tanszék által oktatott szakok és tárgyak interdiszciplináris szemléletben ötvözik a szociológia és a politikatudomány elméleti alapjait, valamint a szociális tervezés, a közösségek fejlesztése, a család- és az ifjúságügy, a társadalmi integráció, az emberi erőforrások, a személyközi kapcsolatok, a társadalmi értékek, a közéleti aktivitás és a politikai cselekvés területén alkalmazott tudás alapját jelentő kutatási eredményeket. 

Szakjaink és képzéseink központi célja, hogy a hallgatóink magas szintű szakmai ismeretekkel és azonnal használható gyakorlati jártasságokkal együtt lépjenek ki a munka világába.

Hogyan tanítunk? 

Képzéseink során fontosnak tartjuk a kollaboratív tudásépítést, a kreatív kutatómunkát, ezért innovatív új módszertanok talaján, személyes mentorálással, kooperatív légkörben folytatunk értéktelített oktatást és szakemberképzést.

Célunk, hogy hallgatóink számára biztosítsuk azokat az ismereteket, kompetenciákat és személyes készségeket, amelyekre szükségük lesz ahhoz, hogy a későbbi pályájuk során is kiemelkedőek legyenek. A tehetség kibontakoztatását szakmai partnerekkel együttműködésben megvalósított kutatótáborral, kreatív műhelymunkákkal, hallgatói workshopokkal, prezentációs versennyel, hallgatói tanulmánykötetek megjelentetésével támogatjuk. 

Hallgatóink szakmai gyakorlatai magyarországi partnerszervezeteknél (közösségi, civil, állami és egyházi fenntartású, illetve igazgatási, projektvezető és -szervező, valamint kutató-fejlesztő intézményekben) és az Európai Unió más országaiban is tölthetők. Hallgatóink az egyetemi oklevél átvételét követően doktori iskolai tanulmányokra jelentkezhetnek.

 

Milyen témákat kutatunk?

A tanszék kutatási érdeklődése a közösségek formálódásával, a népesség mobilitásával, a társadalmi értékekkel, igazságossággal és integrációval, a család és az ifjúsági korosztályok életvilágával, a közösségi médiával, az állampolgári kompetenciákkal, az emberi erőforrásokkal, a társadalmi sebezhetőségek és kockázatok csökkentésével, és az alkalmazott filozófiával kapcsolatos kutatási irányok széles spektrumát öleli fel.

Mire hívunk téged?

A tanszékünk missziója, feladatvállalása: az oktatás, a tudományos kutatás és a gyakorlat integrálása útján a hatékony, ugyanakkor empatikus humán szolgáltatások, valamint a kooperatív és eleven közösségek fejlesztésére irányul. Az oktatás-képzés és a kutatás révén helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten támogatjuk a társadalmi igazságosságot és a közösségek fejlődését. Az értelmiségnevelés és a humán szolgáltatások leendő vezetőinek felkészítése során elkötelezettek vagyunk a társadalmi problémák mély megértése, valamint a hátrányos helyzetűek és a kiszolgáltatottak esélyeinek növelése iránt.

A tanszék munkatársai nevében minden hallgatónknak sok sikert kívánok törekvéseik, céljaik eléréséhez és hiszek abban, hogy az élményekkel teli egyetemi életszakasz – s benne tanszékünk szerepvállalása – komoly hozzáadott értéket jelent a későbbi professzionális, felnőtt életükhöz.

 

A tanulás Kaland!

Jancsák Csaba

tanszékvezető

Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram