A kutatócsoportot SZTE EFOP 3-5-2-17-2017-00003 számú projekt hívta életre.
Tagjai az SZTE szociálpolitika MA képzésének oktatói. A XIX.-XX. századi szociális kérdés
alakulását társadalomtörténeti, társadalompolitikai és szociálpolitikai szempontból vizsgálják.
Kutatásaik kiindulópontja, hogy a társadalmi folyamatok, a politikai elit problémaérzékelése, a
rendelkezésre álló reálpolitikai mozgástér, a gazdasági viszonyok, a nemzetközi folyamatok és
szakmai racionalitás közösen alakítják egy társadalom mindenkori szociális kihívására adott
válaszait.. A kutatócsoport vezetője: Kiss Mária Rita, tagjai Olasz Lajos és Cora Zoltán. A csoport
működéséhez köthető publikációk elérhetők itt és itt

Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram