Szabadon választható kurzusok

Kurzus
Kurzuskód
Oktató
Család- és ifjúságszociológia
B-TARS_N_201
Dr. Jancsák Csaba
Közösségi munka esetelemzések
B-TARS_N_202
Kiss Mária Rita
Alternatív vitarendezés-esetgyakorlat
B-TARS_N_203
Dr. Krémer András
Közösségi konfliktuskezelés tréning
B-TARS_N_204
Dr. Krémer András
Eseményszervezés
B-TARS_N_205
Dr. Kiss Gábor Ferenc
Alternatív konfliktuskezelés
AM4V011-00146
Dr. Krémer András
Oral history - személyes narratívák 
AM4V011-OralHist
Dr. Jancsák Csaba
Az egyetemi hallgatói mozgalmak története az 1920-as évektől napjainkig 
AM4V011-00136 
Dr. Jancsák Csaba
Ifjúsági mozgalmak Magyarországon
AM4V0011-00179
Dr. Jancsák Csaba
Kisebbségek Nyugat Európában
AM4V011-00172
Dr. Nagy Miklós
Franciaország társadalom és politikatörténete
AM4V011-00087
Dr. Nagy Miklós
Iskolai konfliktusok, alternatív vitarendezés, mint pedagógiai eszköz
XA0021-Isk
Dr. Krémer András
Állampolgári nevelés és kompetenciafejlesztés az általános és középiskolában
XA0021-Állnevkomp
Kiss Mária Rita
Családszociológia 
XA0021-Családszoc
Dr. Jancsák Csaba
A Komplex Alapprogram (KAP) és a Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportban (DFHT) módszertana 
XP0021-KAP_DFHT_Mód
Dr. Jancsák Csaba
Bevezetés a Szegedi Tudományegyetembe
XA0021-BevSzte
Dr. Jancsák Csaba
Hidegháborús nemzetközi konfliktusok
XA0021-Hidegháb
Dr. Nagy Miklós
A Közép-kelet európai országok és az EU
XA0021-KözépkeletEU
Dr. Nagy Miklós
Etnikai konfliktusok KKE-ban a XX. Században
XA0021-00729, XA0011-00002
Dr. Olasz Lajos
Magyarország jelenkori politikatörténete 1944-1990
XA0021-00663
Dr. Olasz Lajos
Cigányok története Magyarországon
XA0021-CigTörtMo
Dr. Olasz Lajos
A Magyar Királyi Honvédség a II. világháborúban
XA0021-MKH_IIvh
Dr. Olasz Lajos
Az interetnikus mediáció elmélete és gyakorlata
XA0021-SR13
Dr. Krémer András
Csoportközi viszonyok: szociálpszichológiai kérdések a roma közösségek vonatkozásában
XA0021-SR4
Dr. Krémer András
Kisebbségi közösségek tudományos megismerése-kutatásmódszertan
XA0021-SR9
Dr. Jancsák Csaba
Roma identitások, identitáspolitikák és a médiareprezentáció
XA0021-SR10
Kiss Mária Rita
Oktatásszociológia
OSZV1
Dr. Jancsák Csaba
Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram