Prof. Dr. Szabó Tibor

professor emeritus

1992 óta dolgozik az SZTE JGYTF majd JGYPK Karán. Előbb a Társadalomelméleti tanszéken (1992-1998) mint tanszékvezető főiskolai tanár. 1998-2007 között a Kar Olasz Nyelv és Irodalomtudományi tanszékén, mint főiskolai tanár. Jelenleg a Kar Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézetében dolgozik, mint egyetemi tanár. Volt főigazgató-helyettes (1995-1998) és a Nyelvtudományi Intézet igazgatója (1998-2000). A Debreceni Egyetem Politikatudományi tanszékének vezetője volt (2005-2011). 1970-ben végzett a JATE-n olasz-francia szakot, az ELTE Filozófia szakát 1974-ben végezte el. 1983-ban (még a JATE Filozófia tanszék dolgozójaként) szerzett kandidátusi fokozatot filozófiából. Széchenyi-professzor volt politikatudományból (2000-2004). Irodalomtudományból habilitált 2004-ben a Debreceni Egyetem BTKarán. Az MTA Köztestület tagja, számos szakmai Bizottság (pl. OTKA, SZAB Filozófiai Bizottság) tagja. Több mint hatvan tudományos konferencián és kongresszuson tartott előadást itthon és külföldön. Többször volt meghívott előadó illetve kutató (Párizs, Róma, Nápoly, Brüsszel stb.)

Oktatott tantárgy(ak)

 • A bölcselet története (Alapképzés)
 • Az etikai tanok története (Alapképzés)
 • A társadalomelmélet alapjai (Alapképzés)
 • Olasz politika- és eszmetörténet (Mesterképzés)
 • Globalizáció és kisebbségi identitás (Mesterképzés)
 • Magyar társadalomtörténet a képzőművészetekben
 • Histoire des idées socio-politiques en Hongrie (Erasmus)

Tagságok

 • Magyar Politikatudományi Társaság
 • Magyar Filozófiai Társaság
 • International Gramsci Society
 • Groupe d’Études Sartriennes
 • Szegedi Lukács Kör
 • Magyar Dantisztikai Társaság
 • Alkalmazott Filozófiai Társaság

Kutatási területek

Az olasz, francia és magyar filozófiai gondolkodás története. Dante morálfilozófiája és hazai recepciója. A globális világ problémái.

Eddig több mint 300 szakmai-tudományos közleményem jelent meg olasz, francia, angol, német, japán, orosz, spanyol és portugál nyelven (ebből húsz könyv).

Vissza az oktatókhoz
Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram