Záróvizsga követelményrendszer

A képzés résztvevői tanulmányaikat záróvizsgával fejezik be. Záróvizsgára bocsátható az a hallgató, aki megszerezte a végbizonyítványt és minden egyéb kritérium-feltételnek megfelelt. A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenőrzése és értékelése, melynek részei
∙ a diplomamunka megvédése,
∙ portfólió készítése a képzés során teljesített feladatmegoldásokból és a szakmai gyakorlat tapasztalatairól (benne önreflexió)
∙ tételhúzás alapján szóbeli vizsga.

1) A képzés során a hallgatók szakdolgozatot készítenek, amit az abszolutórium megszerzése utáni záróvizsgán védenek meg. A hallgatónak a szakdolgozat megírásával és megvédésével kell számot adnia arról, hogy képes egy civil-közösségi tudásterületen belüli szisztematikus és el-mélyült kutatásra, és elsajátította a tudományos kommunikáció írásbeli, szóbeli szabályait. A szakdolgozatnak az Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet honlapján közzétett kritériumoknak meg kell felelnie. A kritériumok a következő linken érhetők el: http://www.jgypk.hu/.../dokume.../szakdolgozati_utmutato.pdf Szakdolgozatot benyújtani abban az esetben lehetséges, ha a témavezető külön formanyomtatványon igazolja a konzultációkon való részvételt és a munkát védésre bocsáthatónak nyilvánít-ja.
2) A záróvizsgára a hallgatók portfóliót készítenek, amelyben bemutatják sikeres feladatmegoldásaikat, összefoglalják az elvégzett szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalatokat, értékelik a közösségi és civil projektmunkában való közvetlen résztvételük eredményeit. A portfólió része egy 5-8 oldalas önreflexió, melyben az államvizsgázó értékeli saját kompetenciáinak fejlődését, kiemelve az erősségeket, és azokat a területeket, ahol további fejlődést lát indokoltnak.
3) A záróvizsgán a hallgatók tételhúzás alapján szóbeli vizsgát tesznek, melynek alapja a szak KKK-jában megjelölt ismeretkörök és kompetenciák integratív számonkérése.
Elvárások:
Az alábbi listában megjelölt témaköröket a hallgatóknak
¬ interdiszciplináris szemléletben,
¬ a jelenségek többoldalú megvilágításával kell kidolgozni és bemutatni
Állításaikat az
¬ elméleti tudásanyagra építve,
¬ a készségszintű felhasználói tudás szempontjainak kidomborításával kell alátámasztani és gyakorlatból vett példákkal kell illusztrálni.

Főbb témakörök:
A modern közösségiség elméleti keretei és társadalmi jelenségei
A közösségi és civil segítő munka speciális területei
A közösségi és civil segítő munka módszertana
Demokratikus és civil részvételi technikák
A civil szervezetek működtetésének kérdései (pályázatírás, projektmenedzsment, emberi erőforrás menedzsment, kommunikáció)
A civil fejlesztő szakember készségei, attitűdjei, döntési kompetenciái

Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram