Táboroztatási módszertan az Erzsébet Táborok tükrében

A 30 órás pedagógus továbbképzés célja, hogy résztvevői számára táboroztatással kapcsolatos elméleti és módszertani ismereteket nyújtson, a pedagógiai gyakorlatba is adaptálható formában. Célunk továbbá, hogy résztvevői a táboroztatást mint a közösségszervezés egyik formáját megismerjék, valamint a táboroztatás során felmerülő konfliktuskezelési módszereket, technikákat elsajátítsák. A résztvevőket az Erzsébet Táborok módszertanán, az Erzsébet Táborok gyakorlati terepén készítjük fel az élménypedagógia modern fejlesztő elemeinek használatára.
A képzés célja, hogy résztvevői – az Erzsébet Táborok módszertana alapján – képessé váljanak megtervezni, megszervezni, valamint többedmagukkal megvalósítani egy bentlakásos tábort.

A továbbképzés célcsoportja

A képzés célcsoportját azok a már diplomával rendelkező pedagógusok alkotják, akik munkájuk során táborszervezéssel, táborvezetéssel, táboroztatással foglalkoznak. Kiemelten ajánljuk a képzést (a fent megjelölteknek megfelelően) tanítóknak, tanároknak, gyógypedagógusoknak, kollégiumi nevelőknek, szociálpedagógusoknak, diákönkormányzatot segítő pedagógusoknak, osztályfőnököknek, szabadidő szervezőknek.

Főbb ismeretkörök

  • A hazai és nemzetközi táboroztatás története
  • A bentlakásos táborok tervezése és szervezése
  • Táborvezetés - A jó táborvezető ismérvei
  • Az érzékenyítés eszköztára a táborokban
  • Konfliktuskezelés a táborokban
  • Tábori kommunikációs technikák
  • Tábori élet és közösségszervezés
  • A tábor zárása és értékelése

A továbbképzés végére célként kitűzött eredmények
A képzés eredményeként résztvevői – az Erzsébet Táborok módszertana alapján – képessé válnak megtervezni, megszervezni, valamint többedmagukkal megvalósítani egy bentlakásos tábort. Ismerik a táborszervezés legfontosabb lépéseit, ismérveit, szabályait, a táborvezetői munka alapjait. a tábori élet során felmerülő konfliktusokat és képesek azok hatékony kezelésére. Képesek alkalmazni az élménypedagógia és a közösségfejlesztés eszköztárát,

A képzés szervezése, lezárása
A képzés gyakorlati része az Erzsébet Táborok keretében megvalósuló nyári bentlakásos Élménytáborokban zajlik, ahol a résztvevők programokat figyelnek meg, amelyről pedagógiai megfigyelési naplót készítenek. Maguk is önálló gyerekfoglalkozásokat tartanak (saját gyerekcsoporttal, foglalkozás-vázlat alapján, mentori jelenlét mellett), valamint mentori értékeléseken és tanácsadásokon vesznek részt. A résztvevőknek záródolgozat keretében egy teljes, 6 napos bentlakásos tábori programtervet kell kidolgozniuk.

Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram