Roma integrációs tanulmányok pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

A roma integrációs tanulmányok pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak a pedagógusi tevékenység ellátáshoz szükséges jogi közoktatási, vezetési- szervezési ismeretek megújításán túl választható moduljában a nemzeti kisebbséggel kapcsolatos alapvető ismeretanyagot dolgozza fel. A képzés elvégzői komplex társadalomtudományi szemlélettel rendelkeznek a roma nemzetiség helyzetéről, az integráció jelenkori kihívásairól és az oktatási intézmények előtt e téren álló feladatokról. Társadalomtudományi, antropológiai, néprajzi, kultúraközvetítői és oktatáspolitikai ismereteket szereznek a magyarországi és európai romák helyzetéről, az integrációjukat segítő programokról és jó gyakorlatokról.

A 120 kredites képzés kötelező és választandó ismeretekből áll. A képzési idő 4 félév

A felvétel feltételei:

Pedagógusképzés képzési területen szerzett tanári mestervégzettség (azokon a szakokon, ahol a Szegedi Tudományegyetem képzést folytat)

 1. 2006 előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai szintű tanári szakképzettség
 2. 2006 előtt egyetemi szinten szerzett tanári oklevél

Legalább 3 éves oktatási gyakorlat

Szakképzettség:

Okleveles szakvizsgázott pedagógus roma integrációs szakterületen

Főbb ismeretkörök:

Kötelező ismeretek: 55 kredit

 • Közigazgatási, tanügyigazgatási és vezetési ismeretek – 5 kredit
 • A közoktatási rendszer itthon és Európában – 5 kredit
 • Vezetés- és szervezetpszichológia – 5 kredit
 • Pedagógiai tervezés, mérés, értékelés – 5 kredit
 • Multikulturális iskola – 5 kredit
 • Kiemelt figyelmet igénylő tanulók pedagógiája – 5 kredit
 • Mentori képességek fejlesztése – 5 kredit
 • Minőségbiztostás, minőségfejlesztés – 5 kredit
 • Kommunikáció – 5 kredit
 • Önismeret és konfliktuskezelés – 5 kredit
 • Iskola és társadalom – 5 kredit

Roma integrációs tanulmányok szakmai ismeretek: 55 kredit

 • Kisebbségtudományi és romológiai alapismeretek – 9 kredit
 • Interdiszciplináris roma integrációs ismeretek, közpolitikák – 24 kredit
 • Integrációs szakmódszertan – 4 kredit
 • Intenzív kompetenciafejlesztés – 8 kredit

A szakdolgozat kreditértéke:

10 kredit

Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram