Közösségi és civil tanulmányok mesterképzés

Közösségi és civil tanulmányok mesterszak

A társadalomtudományi képzési ághoz tartozó Közösségi és civil tanulmányok mesterképzési szak olyan közösségi és civil fejlesztőket képez, akik képesek a közösségek és a civil, nonprofit szervezetek életében eredményesen tevékenykedni. Elkötelezetten vesznek részt a közösségekben megjelenő problémák kezelésében, enyhítésében, az életminőség javításában. Levelező képzésünk a már civil szervezetekben dolgozóknak szisztematikus háttértudást nyújt a szektor működéséről, helyzetéről, a szervezetek hatékonyabb működtetésének kérdéseiről.

Szakképzettség:

Okleveles közösségi és civil fejlesztő szakember

A képzés felépítésének szakmai jellemzői:

  • elméleti alapozó tárgyak 20-23 kredit;
  • a modern közösségiség elméleti keretei és társadalmi jelenségei 20-25 kredit;
  • a közösségi és civil segítő munka speciális területei 10-18 kredit;
  • a közösségi és civil segítő munka módszertana 18-22 kredit;
  • kiegészítő elméleti ismeretek 8-10 kredit

A képzés módszertani szemlélete a megszerzett tudás készségszintű alkalmazásának megalapozására fekteti a hangsúlyt. A hallgatói feladatmegoldások során szerezhető jártasság kialakítását és a szükséges kompetenciák fejlesztését minden tantárgy kiemelten kezeli. A képzés során a kompetenciafejlesztést tréning jellegű foglalkozások is támogatják, melynek során a gyakorlatban szerezzenek ismereteket és jártasságot a erről munkamódszerről. Ezen túl a hallgatók számára közös szakmai gyakorlatként a lehetőségek függvényében kutatótáborokat szervezünk, amelynek keretében közösen tárjuk fel egy-egy közösség belső világának kérdéseit.

Kulcsszavak: társadalomismeret, menedzsment, erőforrás kezelés, közösségfejlesztés, szubszidiaritás, civil technikák, készségfejlesztés, terepmunka, helyi nyilvánosság és kommunikáció.

Továbblépési lehetőség:

Szociológia Doktori Iskola, Interdiszciplináris Bölcsészet- és Társadalomtudományi Doktori Iskola, Humán Tudományok Doktori Iskola.

Elhelyezkedési lehetőség:

Az államigazgatásban, civil-, közösségi-, társadalmi felelősségvállalással foglalkozó szerveknél, pályázati forrásokat kezelő, támogatási konstrukciókat lebonyolító szervezeteknél, önkormányzatoknál, szociális szövetkezeteknél, a non profit szektorban, magyar és európai civil szervezeteknél, alapítványoknál, társadalmi szervezeteknél, ernyőszervezeteknél. A mesterszintű diploma középvezetői, vezetői munkakörök betöltésére is jogosít.

Képzési idő: 4 félév

Kreditszám: 120

Belépési feltétel:

A bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a pedagógusképzés, a gazdaságtudományok, a jogi képzési terület alapképzési szakjai, az államtudományi képzési területről az igazgatás szervező, a közigazgatás szervező, a nemzetközi igazgatási alapképzési szak, valamint az ezeknek megfelelő, főiskolai szintű szakok.

Jelentkezhetnek továbbá mindazok, akik korábbi bármely alap, mester, vagy főiskolai szakon legalább 15 bölcsész és társadalomtudományi kredittel rendelkeznek és vállalják, hogy további 15 kreditet a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint a szakos képzéssel párhuzamosan megszereznek.

Finanszírozási forma: Államilag támogatott és költségtérítéses

Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram