Hallgatóink kötetének bemutatója a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában

Szeptember 3-án a SZAB székháza adott otthont a Tanulmányok a társadalomról V. című kötet bemutatójának. A könyvben a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Társadalomtudományok-, a Szociálpolitika és Szociális Munka-, valamint a Szociológia Tanszék hallgatóinak dolgozatai jelentek meg.

A könyvsorozat ötödik kötetét az MTA Szegedi Területi Bizottság Szociológiai Munkabizottság könyvszemléje keretében Kiss Mária Rita és Jancsák Csaba mutatták be. A "Tanulmányok a társadalomról V." (ISBN 9786150117881) tanulmánykötet egy 2011-ben útjára indított sorozat legfrissebb darabja. A kutatómunkák eredményeit bemutató könyvsorozattal támogatjuk diákjaikat abban, hogy – például ösztöndíjpályázat benyújtásakor, doktori iskolába történő felvételkor, vagy épp egy munkahelyi állásinterjún – dokumentálni tudják: az átlagos hallgatói teljesítménynél magasabb színvonalon állnak, kortársaiknál már jóval többel járultak hozzá saját szakmai életútjuk megalapozásához.” – mondta el Kiss Mária Rita főiskolai docens. A sorozat szerkesztőbizottságának elnöke Jancsák Csaba kiemelte, hogy „a Szegedi Tudományegyetem különböző karain található társadalomtudományokat oktató tanszékek, az Alkalmazott Társadalomtudományok, a Szociális Munka és Szociálpolitika és a Szociológia Tanszékek együttműködésének eredményeként született kötet a hallgatói tehetséggondozás dokumentuma, melynek elkészültéhez a tanulmányok mentoroktatói, a szerkesztőbizottság és a e kötet szerkesztői (Kiss Mária Rita, Fekete Marianna, Nagy Terézia, Sánta Tamás és Dávid Benjámin) komoly támogatást nyújtottak”. A könyv szerzői a diákkörök keretében végezték kutatásaikat, vállalták a megmérettetést a tudományos diákköri illetve szakmai konferenciákon. A tematikai szempontból sokszínű tanulmánykötet nemcsak korunk társadalmi kérdéseinek egyféle tablója, de egyben azt is jelzi, hogy a következő nemzedék – a jövő reménybeli kutatói – milyen területeken látják a megoldandó, alaposabb feltárásra érdemes problémákat.

 

 

A kötet  tanulmányai: Bata Nathaniel: A Szegedi Család- és Gyermekjóléti Központban, valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatban tevékenykedő szociális szakemberek attitűdje és jövőképe; Bugyi Anett: Az iskolaválasztás hazai és nemzetközi kontextusa – Mi történik hazánkban a „suliváró” foglalkozásoktól az első osztály indulásáig?; Deák Judit: A csávolyi és bácsbokodi németség kitelepítése a II. világháború után – családtörténeti adalékokkal; Gémes Fruzsina: A tanyagondnok mint segítő személyiség; Gója Henrietta: Klímatéma Szegeden – 18 év tükrében; Könyves Mirtill Noémi: A trauma-tudatos szemlélet fontossága a szociális munka gyakorlatában; Parti Tímea: Segítői hivatás választása a transzgenerációs minták tükrében; Szabó Adrienne: Az önkéntesség szerepe a roma fiatalok integrációjában; Tomka Lilla: Az Erzsébet-táborok világa.

A kötet elektronikus kiadása itt: https://issuu.com/belvederemeridionale

Az eseményről készült videó megtekinthető ide kattintva.

Vissza a hírekhez
Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram