Tanszékünk oktatói a legnagyobb hazai neveléstudományi konferencián

A Debreceni Egyetem volt a házigazdája a 2020. évi Országos Neveléstudományi Konferenciának

A Debreceni Egyetem volt a házigazdája a 2020. évi Országos Neveléstudományi Konferenciának, melyre tanszékünk két oktatója (Jancsák Csaba és Kiss Mária Rita) is meghívást kapott előadás tartására. A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógia Bizottságának nemzetközi konferenciáját ez évben a XX. alkalommal tartották meg. A november 5-7 közötti esemény három napján több mint száz előadás mutatta be az oktatás és nevelés témájában született új kutatási eredményeket. Az Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék oktatói az Új tanítási stratégiák a történelem és állampolgári ismeretek oktatásában című szimpózium előadói voltak.

A szimpózium kiinduló állítása az volt, hogy „a 21. századi történelemtanulás célja nem az, hogy a tanulók szöveghűen elismételjék a múltról szóló narratívákat éppen úgy, ahogy azt a tankönyvekben (vagy akár az interneten) elolvassák, illetve a tanáruktól (avagy a kortárs véleményvezérektől) meghallgatják, mert az így kapott információkkal és interpretációkkal önállóan kell kezdeniük valamit: értelmezni kell azokat, összefüggéseket kell keresni közöttük, következtetéseket kell levonni belőlük” – olvasható a konferencia absztraktkötetében.
A szimpózium első előadója Jancsák Csaba „Családi szocializáció, kollektív emlékezet, állampolgári nevelés” című előadásában a családi szocializáció, a kollektív emlékezet és az állampolgári nevelés viszonyrendszerét mutatta be. A szimpózium második előadásának (Kósa Maja: Történelemtanárok történelemről alkotott nézeteinek interjús vizsgálata) célja a történelemtanárok történelemről és történelemtanításról alkotott nézeteinek bemutatása volt. Az esemény harmadik előadója Kojanitz László „Az oral history felhasználása a korszerű történelemtanítási stratégiák megvalósításához” címmel a videointerjúkat a történelemtanításba bevonó tanórák esetében a hangfelvétellel, illetve mozgóképpel rögzített tanítási folyamatot elemezte. A következő előadó, Mezei Mónika olyan multimédiás tananyagokat és beválásukat mutatta be, amelyek a holokauszt témakörében történelemórán feldolgozva hozzájárulhatnak a történelmi gondolkodás és a cselekvő állampolgári kompetenciák fejlesztéséhez. Az SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék docense Kiss Mária Rita „Videóinterjúkkal támogatott 1956-os tanórák hatásainak vizsgálata az általános iskola 8. osztályaiban” című előadásában arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen pedagógiai előnyökkel járhat a videóinterjúk felhasználása a történelemtanításban, illetve az elbeszélt történelem narratív forrásai milyen mechanizmusokon keresztül teszik hatékonyabbá a tanulási folyamatot.

Vissza a hírekhez
Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram