Február elseje a civilek napja

2023. 02. 01. 1997 óta ezen a napon a civil társadalom építőinek és működtetőinek társadalmi felelősségvállalása és áldozatos munkája előtt tisztelgünk.
Már a XIX. század magyar politikai gondolkodói is alapvető értékként kezelték a szubszidiaritást. Világos volt számukra, hogy a polgári társadalom nem működhet a politikai közösség tagjainak akaratnyilvánítása, alulról jövő, autonóm kezdeményezései nélkül. „Az ország felemelését csak a civil társadalom erősítésén, kiművelésén, befolyásának szervezésén keresztül lehet megvalósítani.” – mondta Széchenyi István. Eötvös József pedig már a kiegyezés előtt a jövőbeni magyar berendezkedést teoretikusan megalapozni kívánó „Uralkodó eszmék” második kötetében tett hitet egy olyan struktúra mellett, amelyben az egyén az állammal nem elszigetelten áll szemben, hanem a tagok erejének összességét képviselő helyi autonómiák útján fogalmazza meg értékeit és törekvéseit, nyilvánítja ki akaratát.  
Az autonóm módon működő civilek a lakosság széles rétegeit érik el, olyan állami feladatokat vállalnak át, amelyek segítik a társadalmi problémák kezelését, hiányzó szolgáltatások pótlását, megoldását, a közügyek formálását. Közösségeket szerveznek, felmutatják nekünk a sorsunkért való felelősségvállalás értékét, miközben a napi gyakorlat során tagjaik az életüket befolyásoló döntések alakítóivá válnak. Segítenek felismerni, hogy az egyén boldogulása és a közösség állapota egymástól nem független dolgok: közös reményeink, várakozásaink összekötnek minket. Az egyéni boldoguláshoz jól működő közösségeken keresztül vezet út. A civil munka nagyon eltérő élethelyzetű és státuszú embereket segít ahhoz a belátáshoz, hogy a politikai közösség tagjainak vannak igenis vannak közös érdekei: „több köt össze minket, mint ami elválaszt”, közös elszenvedők és közös nyertesek egyaránt lehetünk.  A civilek aktív szereplői a modern világban a szolidaritás ősi értékei újraépítésének. Az egymásért való felelősségvállalás útjait mutatják, miközben erősítik a másikba vetett bizalmat, a kölcsönösség értékét, a társadalmi tőkét. Munkájuk nélkül nincs demokratikus politikai kultúra, jól működő demokrácia.
 
A Közösségi és civil tanulmányok mesterszak oktatói hívnak és várnak mindenkit erre a közös munkára!
Vissza a hírekhez
Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram