2023. szeptember 26-28-án Hódmezővásárhelyen rendeztük meg kutatótáborunkat  azzal a céllal, hogy résztvevő hallgatóink számára biztosítsuk a hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatban a személyes tapasztalatból történő tanulást. Az SZTE Társadalmi Felelősségvállalás Kompetenciaközpont egyik kiemelt célja, hogy innovatív képzési eszközökkel támogassa az egyetemen folyó szakemberképzést abban, hogy a nálunk végzett hallgatók szakmai szerepeikben kompetens válaszokat tudjanak adni a hátrányos helyzetű csoportokkal való találkozáskor. Ennek egyik eszköze a kutatótáborunk learning by doing módszertana, amelyben az Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék oktatói már több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek. A kutatótáborban a "Tedd, hogy tudd!" elvei valósulnak meg, azaz a hallgatók a terepmunka során szerzett tapasztalataik birtokában, a saját élményű tanuláson keresztül jutnak új belátásokhoz a nehéz helyzetben élő emberek életvilágával, gondolkodásmódjával kapcsolatban.

Az első nap délelőtti programja során a kutatótábor résztvevői a helyi sajátosságokkal ismerkedhettek meg a Polgármesteri hivatal munkatársainak előadásában, akik saját munkájukról és a város nehéz helyzetben élő lakosainak jellemző nehézségeiről, valamint az integrációs erőfeszítések eredményeiről beszéltek. Előadást tartott: Dr. Laczkó Judit esélyegyenlőségi referens, Tóth István nemzetiségi referens, Tóth Bernadett a Kagylóhéj Családsegítő központ vezetője, valamint Ráczné Káté Mónika, a Petra esélyegyenlőségi modellprogram szakmai vezetője.

A hátrányos helyzet felmérését célzó kérdőíves kutatást a kutatótábor résztvevői önkéntes munka keretében végezték. Munkájukat mentortanárok segítették,  a kérdezőbiztosi munka tapasztalatait feldolgozó műhelymunkák keretében hasznos kutatásmódszertani tanácsokkal látták el a résztvevőket. Hallgatóink a terepmunka során közvetlen kapcsolatba kerülve az érintettekkel saját tapasztalataik alapján új belátásokhoz juthattak a társadalom leginkább kiszolgáltatott csoportjaival kapcsolatban. A célcsoport életének mélyebb megértését segítette a Sociopoly társasjáték, amely a szegény családok egy hónapjának viszontagságait reprezentálta, s amelynek során a hallgatók még inkább elmélyülhettek a hátrányos helyzetű csoportok életvilágának részleteiben.

A résztvevők az SZTE-n folyó szakemberképzés legkülönbözőbb területeiről érkeztek: a pedagógusképzésből, a gyógypedagógus és szociálpedagógus képzésből, de voltak közöttük a politikatudományi stúdiumokat folytatók, a közösségi és civil mesterképzés nappalis és levelező hallgatói, valamint olyanok is, akik a roma integrációs tanulmányok speciális képzésre járnak, vagy a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium hallgatói. A kutatótábor zárásaként  a résztvevőkkel készített fókuszcsoport interjúkból kiderült, hogy – bár szinte minden hallgató más-más szakon tanult – mindenki tudott magával vinni a jövőbeni szakmájával kapcsolatos fontos tapasztalatot és képes volt javaslatokat megfogalmazni az esélyteremtés hatékonyságának növelésére a saját szakterülete számára. A hallgatói visszajelzések arra engednek következtetni, hogy a táborban alkalmazott learning by doing módszertan nemcsak mélyebb és komplexebb tudást, de egyben erős elköteleződést is eredményez a hátrányos helyzet leküzdését szolgáló erőfeszítések terén.

 

A kutatótáborról készült videó megtekinthető az Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék Youtube csatornáján ide kattintva.

 

 

 

E félév végén is megtörtént az oktatói munkával kapcsolatos hallgatói vélemények gyűjtése. Az anonim online kérdőív kitöltése eredményeként fontos információkhoz jutottunk, melyek hozzájárulnak a képzéseink minőségértékeléséhez és fejlesztéséhez. Köszönjük a válaszokat!
A kérdőív zárt kérdéseire adott válaszok összesített értékelése itt olvasható.
Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram