NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2021/2022. tanév II. félév

  1. számú tájékoztató

Jelen dokumentum a következő tájékoztatókat tartalmazza:

  1. A) Általános információk minden hallgatónak (1-2. oldal)
  2. B) Információk végzős hallgatóknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés
    (3. oldal)
  3. C) Információk alsóbb évfolyamoknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés (4. oldal)
  4. E) Összevont kari naptár: 2021/2022. tanév rendje II. félév (5. oldal)

Tájékoztatjuk a hallgatóinkat a tanulmányi munkával összefüggő határidős feladatokról.

A 2021/2022. tanév II. félév szorgalmi időszaka 2022. február 7-én kezdődik és
2022. május 14-ig tart. Az oktatás jelenléti vagy hibrid formában valósul meg (tanszék tájékoztatása szerint).

A beiratkozása csak annak érvényes, akinek az előző féléve le van zárva, legalább egy kreditpont értékű kötelező tantárgyat felvesz és az előírt önköltség első részletét befizette! Bármelyik hiányában a státusza passzív, még nem meghatározott lesz!

Az önköltség összegét a Hallgatói Szolgáltató Iroda (Szeged, Ady tér 10. sz., tel: 62/ 544-794) által meghatározott módon, a Neptun pénzügyi felületén kell befizetni az OTP Simple Pay alkalmazás segítségével.

Az önköltség összegének befizetése legfeljebb három részletben történhet. Az első részlet (50 %) esedékessége a szorgalmi időszak első hónapjának február 10. napja, a második részlet (25 %) esedékessége a szorgalmi időszak második hónapjának március 10. napja, a harmadik részlet (25 %) esedékessége a szorgalmi időszak harmadik hónapjának április 10. napja. Ha a hónap 10. napja nem munkanap, akkor a fizetési határidő az utána következő első munkanap.

Az első részlet befizetésével a hallgató státusza aktív lesz, amennyiben annak egyéb feltételeit is teljesíti pl. kurzusfelvétel.

Amennyiben az önköltség összegét diákhitelből kívánja kiegyenlíteni az engedményezési kérelmet 2022. február 15-ig kell eljuttatni a Hallgatói Szolgáltató Irodába (Szeged, Ady tér 10.), ennek módjáról ott kell érdeklődni.

A 2021/2022. tanév II. félévére a kurzusfelvétel a http://www.neptun.u-szeged.hu címen

- a kedvezményes (rangsoros) 2022. január 24 – január 29-ig,

- a versenyalapú (normál): 2022. január 31- február 20-ig a vizsgára jelentkezéshez hasonló módon történik.

Ha a kurzusfelvétellel bármilyen problémájuk adódik, keressék a szaktanszéket vagy Sas Gabriella Oktatási Irodavezetőt a 62/544-765-ös számon vagy e-mailben a sas.gabriella@szte.hu címen.

  1. február 20-a után korrekciós kérelmet újabb tantárgy felvételére, leadására vagy módosítására csak az illetékes intézet/tanszék engedélyével lehet benyújtani a Modulo programban március 5-ig.

A hallgató kötelessége ellenőrizni, hogy a vizsga befejezése után az érdemjegy felkerült-e a Neptunba.

A jegybeírással kapcsolatos észrevételt először a szaktanárnál kell jelezni 2022. február 18-ig.

A szaktanár a hiányzó vagy elírt érdemjegy beírását vagy javítását e-mailben kérelmezheti a Tanulmányi Osztály vezetőjénél, a levélnek tartalmaznia kell a vizsga nevét, kódját, dátumát, valamint az erdményt.

     A 2021/2022. tanév II. félévének levelező tagozatos konzultációs beosztását a http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/szervezeti-egysegek/intezetek-tanszekek címre kattintva az illetékes tanszék/intézet honlapján olvashatják.

Passzív félévet a hallgató a Modulo programban kérelmezhet 2022. március 5-ig.

Megfelelő indok esetén a TVSZ 6.6 pontja alapján szülés, továbbá betegség vagy váratlan ok miatt ezt követően is kérhető „határidőn túli passzív félév”, amely űrlap szintén a Moduloban található.

  1. B) Információk végzős hallgatóknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés,

 szakirányú továbbképzés és felsőoktatási szakképzés

2021/2022. tanév II. félév

A záróvizsgák 2022. június 7 – június 17. között lesznek. A vizsgáztatás módjáról az aktuálisan érvényben lévő járványügyi kormányzati rendelkezésektől függően adunk majd tájékoztatást.

Záróvizsgára azok a végzős hallgatók oszthatók be, akik az előírt formában és határidőig a MODULO programban arra jelentkeztek!

A 2022. júniusi záróvizsgára a jelentkezés határideje

A határidő elmulasztása esetén a hallgató nem minősül végzősnek az adott szakon!

A Modulo programban jelentkezés csatolt mellékleteként feltöltendő szakdolgozat és/vagy portfolio leadási határideje:

A papíralapon is kért szakdolgozatok leadási határideje a feltöltendő dokumentum határidejével azonos, annak időpontját azonban a tanszékek/intézetek hivatali/ügyfélfogadási idejükre korlátozhatják. A személyes leadás lehetőségéről tehát érdeklődjenek a tanszéken. A tanszék a leadási határidőn túl nem köteles a papíralapú szakdolgozat elfogadására!

Azok a hallgatók, akik a szakdolgozatot társkaroknál írják, az ott meghatározott leadási határidőt kötelesek betartani!

A végzős hallgatók vizsgaidőszaka: 2022. május 16 - 2022. május 28.
A teljesítések ellenőrzésére vonatkozó reklamációs időszak
2022. május 31-ig tart. Az elmaradt teljesítés rögzítését a tárgyat oktató tanszéken kell kérni!

Az oklevél megszerzésének nyelvi követelményeit a képzési területre vonatkozó előírások szerint kell teljesíteniük.

Aki az oklevél kiadásának nyelvi feltételét a záróvizsga idejéig nem teljesíti, az a diplomát a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatását követő 30 napon belül kaphatja meg. A záróvizsga időszak lezárását követően bemutatott nyelvvizsga bizonyítványok esetén a diplomaosztó ünnepségen történő átvétel lehetőségét nem tudjuk garantálni.

A diplomaátadó ünnepség várhatóan 2022. július 10-én kerül megrendezésre több turnusban. Az erre vonatkozó részletes információkat a későbbiek során tesszük közzé.

  1. C) Információk alsóbb évfolyamoknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés

2021/2022. tanév II. félév

A szakdolgozati témák az illetékes tanszéken, illetve a honlapjukon megtekinthetők, a nyomtatvány letölthető a http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/aktualis-hirek/szakdolgozati-170123 címen.

Szakdolgozati témabejelentő lapot a témaválasztás után a három és négy szemeszteres képzésben résztvevő hallgatók a második szemeszter tantárgyfelvételi időszakának végéig, a hat szemeszteres képzésben résztvevő hallgatók a negyedik szemeszter tantárgyfelvételi időszakának végéig a Tanulmányi Osztályra juttassák el személyesen, e-mailben scannelt dokumentumként vagy jó minőségű fotóként.

A témaválasztással kapcsolatban bővebb tájékoztatást a tanszéken kérhetnek.

A mesterképzésben résztvevő tanár szakos hallgatók tanítási gyakorlatáról szóló tájékoztató az SZTE Gyakorló Gimnázium www.gyakg.u-szeged.hu/jelolt oldalon és a JGYPK honlapján olvasható http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/tanulmanyi-hirek/aktualis-hirek címen.

A bolognai rendszerű tanárképzéssel kapcsolatos szabályzatokat a BTK Neveléstudományi Intézet honlapján a www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/?q=tanarkepzes/bolognai olvashatják.

A Tanulmányi Osztályt elsősorban e-mailben a mellékelt linken található elérhetőségeken (http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/tanulmanyi-osztaly/tanulmanyi-osztaly-180924) vagy telefonon hétköznaponként 9-12 óra között kereshetik.

A személyes ügyfélfogadás a Moduloban kért és visszaigazolt  időpontfoglalást követően lehetséges. Az időpontfoglalásra vonatkozó űrlapot a Moduloban a „Beadás-> JGYPK TO-> Időpontfoglalás a tanulmányi előadóhoz”  néven találják.

A tanulmányokkal kapcsolatos mindennemű kérelmet a Modulo programban kell beadni, a Karközi beadási hely virtuális irodában az aktuális kérvény kiválasztásával.

Levelező tagozatos hallgatóknál a tanulmányi szabadság ügyében a munkáltató az illetékes.

A diákigazolvány érvényesítésével és a Diákhitel engedményezési szerződéssel kapcsolatban a Hallgatói Szolgáltató Irodát (SZTE JATIK 6722 Szeged, Ady tér 10. Tel: 62/544-794) keressék.

Az aktuális tudnivalókról a kari honlapon a tanulmányi hírekben (http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/tanulmanyi-hirek/aktualis-hirek) a hallgatói CooSpace felületen, kari facebook és instagram oldalakon, valamint az intézetek/tanszékek honlapján található tájékoztatókból értesülhetnek, kérjük rendszeresen figyeljék!

 

2021/2022. tanév rendje. 2. félév

február 7 – május 14. Szorgalmi időszak
január 24 - január 29. Kedvezményes (rangsoros) kurzusfelvétel
január 31 – február 20. Normál (versenyalapú) kurzusfelvételi időszak
február 21- március 5. Engedélyes kurzusfelvétel/leadás Modulo űrlapon
április 14– április 19. Tavaszi szünet
április 15. Jelentkezés záróvizsgára és szakdolgozat beadási határideje osztatlan tanárképzés
április 22. Jelentkezés záróvizsgára alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés
április 22. Szakdolgozat beadási határideje alapképzés, bölcsész mesterképzés, szakirányú továbbképzés
május 13. Szakdolgozat, és/vagy portfólió beadási határideje osztatlan tanárképzés, tanári mesterképzés
május 20. Szakdolgozat és/vagy portfolió beadási határideje felsőoktatási szakképzés
június 30. Hallgatói elismerések pályázati beadási határideje

(A kar kiváló hallgatója, A kar kiváló sportoló hallgatója, A kar kiváló művész hallgatója, A szak kiváló hallgatója)

május 16 – május 28. Vizsgaidőszak (végzősök)
május 16 – június 25. Vizsgaidőszak
június 7 – június 17. Záróvizsga 
június 27 - július 2. Utóvizsga időszak
2022. július 10. Oklevélátadó ünnepség

Szeged, 2022. február 10.

 

SZTE JGYPK                                                                                                                 TANULMÁNYI OSZTÁLY

 

 

 

 

 

Top crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram